DIKT JEG ER GLAD IHalldis Moren Vesaas

Å være i livet:
(tre vers til mor)

Dette: å være i livet,
open for alt ikring,
bunden med sterke røter
til menneske og til ting,
gi både hjarte og hender
i omsorg som aldri svik,
var det som gav meining til ferda di
og let deg få kjenne deg rik.

Og den som er rik vil ha seg
eit hus som er såleis bygt
at alle som høyrer til huset 
kjenner det godt og trygt,
og såleis at framande gjerne
kjem innom dørene der
og auker den rikdom som finst der før
med alt det dei sjølve er.

Fattig var du om aldri
i livet du kjenne fekk
at mellom deg og dei andre
levande straumar gjekk
av tillit og varme som styrkte 
kvart band som til livet deg batt,
og lar deg få kjenne, når alt blir
gjort opp,
at meir enn du gav, fekk du att.


Ord over grind:

Du går fram til mi inste grind,
og eg går og fram til di.
Innanfor den er kvar av oss einsam,
og det skal vi alltid bli.

Aldri trenge seg lenger fram,
var lova som galdt oss to.
Anten vi møttest tidt eller sjeldan
var møtet tillit og ro.

Står du der ikkje ein dag eg kjem
fell det meg lett å snu
når eg har stått litt og sett mot huset
og tenkt på at der bur du.

Så lenge eg veit du vil koma iblant
som no over knastrande grus
og smile glad når du ser meg stå her,
skal eg ha ein heim i mitt hus.


Arnulf Øverland

En hustavle:

Det er en lykke i livet
som ikke vendes til lede:
Det at du gleder en annen,
det er den eneste glede.

Det er en sorg i verden
som ingen tårer kan lette:
Den at det var forsent
da du skjønte dette.

Ingen kan resten av tiden
stå ved en grav og klage.
Døgnet har mange timer.
Året har mange dage.


Alf Larsen

Himmelveven

Så sitter jeg atter ved havets rand
og stirrer utover dets blå;
med rullende bølger og brott og brand
ser jeg det gyngende gå,
løfte seg over båer mot land
og høyt imot klipperne slå.

Av lammeskyer er himlen full
de samles og snoes med flid
til et prektig teppe av snehvit uld
for den fyrstelig skridende tid,
og solen tvinner deri sitt guld
med samme alvorlige id.

Jeg sitter og tenker, du er visst nær
en gåde fra tingenes grund,
du skuer visst inn i Guds vevstol her,
og jeg stirrer med åpen mund:
det går opp for meg at de skumklædte skjær
er lodder i vevens bund!

Underbart med vindens sus!
Sus og summing, sang og brus,
evigheten her på vei
over hav og skog og hei,
gjennem rummet, gjennem meg.


Kveldsbønn

O Gud, hav takk for lys og luft,
for søndenvind og blomsterduft.
Vær priset for de skjønne skjær
og for det gode solgangsvær,
for måkeskrik og måkeegg,
for solgul lønn og snehvit hegg,
for jordens nye drakt hver vår,
for alle livets år!
Du lot hver morgen sol gå opp
og legge gull i furutopp
og farve havet himmelblått,
så vi sto opp med øiet vått.
Du satte brødet på vårt bord
og rakte sjelen livets ord,
gav ånden høie tankers flukt
og lengslen denne stille bukt,
hvor drømmen kunne gå til ro
på månelysets strålebro.
O underfulle menneskefærd,
den var vel all vår møie værd!
Hav takk for smerte og for lyst,
i hjemmet her på denne kyst,
hvorfra vi ser den fjerne strand
vi vet er livets land.Side 3
Tilbake
Back